dodávky a služby

Společnost VABEX TRADE s. r. o., je především dodavatelem vyšších technologických celků dále strojních dílů, vyráběných strojním obráběním metalurgických polotovarů, odlitků, výkovků a válcovaného materiálu. Tyto díly dodává jak samostatné, tak i zkompletované do funkčních montážních celků.

KONSTRUKČNÍ PRÁCE A PROJEKCE

A. Projekční práce

 • 2D výkresy – tvorba výkresové dokumentace z projekční dokumentace, z 3D modelů, z fyzických kusů – zkreslení a inovace
 • 3D modely – tvorba podle dodaných výkresů, nákresů, technických podkladů, fyzických kusů

B. Odborné konstrukční a vývojové práce

 • projekce a konstrukce dopravních systémů a manipulátorů
 • projekce a konstrukce v oboru všeobecného strojírenství
 • projekce a konstrukce úložných systémů
 • projekce a konstrukce skladového hospodářství
 • konstrukce převodových skříní
 • hydraulické a pneumatické systémy
 • projekce a konstrukce strojů a zařízení včetně osazení elektro a řídící elektroniky

C. Vypracování technické dokumentace

 • návody k používání
 • montážní schémata
 • analýza rizik
 • dokumentace pro schvalovací procesy
 • dokumentace pro marketingové účely
 • zajištění jazykových překladů dokumentace do ruštiny, němčiny, angličtiny

D. Výroba, montáž

 • zajistíme výrobu i montáž dle požadavku zákazníka
 • nabízíme odbornou účast, konzultace při výrobě, montáži a šefmontáži
 • pro práci používáme velmi produktivní plně parametrický systém modelování, pro výrobu můžeme předávat výrobní podklady v digitální podobě

E. Kusové – speciální dodávky

Operátor
VABEX TRADE, s. r. o.
Zahradní 762, 739 21 Paskov
Česká republika

mobil: +420 732 276 484
e-mail: vabex@vabextrade.cz
Mapa světa
© 2011 VABEX TRADE s. r. o., Všechna práva vyhrazena   • 11 Studio - Tvorba stránek, grafika